אמר יוחנן: כל ימיו של אותו צדיק, היה מצטער על המקרא הזה: " שיר המעלות בשוב ה' בשיבת ציון היינוכחולמי"

הרב ברוך הרניק 04.02.19