נעמי מרגליות 15.02.21

צפה בשיעור

    

                        השמחה תמיד בלב ..... גם אם לפעמים כואב

 

 

"השמחה היא מרוח אלוקים ושורשה מאור חסד עליון רום המעלות ומעלה ומנשאה לבבו אל ד 'יתברך."

 

"העצבות היא סיטרא אחרא וד 'יתברך שונא עצבות" - רבי נחמן שיחות הר"ן

"השמחה היא עבודה קשה יותר מכל העבודות" - רבי נחמן

 

"השמחה נקנית בכמה דרכים וראש כולם היא כאמור מידת האמונה והביטחון, האמונה הזכה והטהטרה בהשגחתו הפרטית של הבורא יתברך שהוא לבדו בורא ומנהיג ... שהאמונה והביטחון מעוררים שמחה אמיתית ופנימית בלב איש יהודי כבן מלך המרגיש למה עושה לו המלך ככה .... אך מתוך ידיעתו הברורה שהכל נעשה רק לטובתו "הרבי מסלונים

 

" מי שיש לו אמונה שלימה בד' יתברך בודאי ראוי לו לשמוח תמיד בד' יתברך כי זה אצל כל אחד כפי מה שמשער לבו ומי שמאמין בד'  ובתורתו הקדושה בתמימות ופשטות כמו כל ישראל מאמינים בוודאי אין שמחה כמו שמחת עשיית המצוות" רבי נחמן

 

" כי האל יתברך שמן הוא תכלית הטוב וודאי, אמנם מחוק הטוב להיטיב וזה מה שרצה הוא יתברך שמולברוא את הנבראים כדי שיוכל להיטיב להם, כי אם אין מקבל הטוב אין הטבה, ואמנם כדי שתהיה ההטבה שלימה ידע בחכמתו הנשגבה שראוי שיהיו המקבלים אותה  שיקבלו מיגיע כפם....ולא תישאר להם בושת פנים"  הרמח"ל

 

 ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"ביום

והוא בחינת "כלו טוב", כי אחד הוא כלו טוב. כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה (פסחים נ) על פסוק זה: "ביום ההוא יהיה ה' אחד" וכו', 'אטו האידנא לאו אחד הוא?!, אלא, האידנא מברכין על הרעה: 'דין אמת', ועל הטובה: 'הטוב והמיטיב', אבל לעתיד יברכו על הכל הטוב והמיטיב'