להיות נשיא ישראל – בין אחדות לאחידות / ברכות דף כז

הרב ברוך הרניק 17.12.18