מהווי המדרשה

טיול לחיספין

מדרשת כיסופים

טיול לירושלים

טיול חדש