נשים יקרות! ביום הבחירות לא יתקיימו לימודים שנעשה כולנו בחירות טובות אמן

עבר בהצלחה 02.03 מרץ 2020