"איש האמונה וההלכה"

שיעור בנושא - אמונה

מרצה: הרבנית רחל לוינגר מרצה במדרשות ברחבי הארץ ומשפטנית

הגותו של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק הינה נדבך חשוב במחשבת ישראל. הגותו היא ייחודית בשל היותה ממזגת בתוכה איש הלן בעמקה של הלכה, ובקי ברזי המחשבה המודרנית.  בקורס נתחקה אחר ההתייחסויות המחשבתיות וההלכתיות להתמודדות עם אתגרי הדור.