'אשת חיל' - מי את?

 

נושא השיעור: מי היא האישה שלישלמה שר עליה, ואיך אני צומחת במיוחד?

המרצה: הרב ברוך הרניק

פרק ל"א בספר משלי הוא אחד הפרקים המדעיים בתנ"ך, הוא נאמר ברוב בתי ישראל בלילות שבת סביב שולחן השבת. על מי כתב שלמה המלך את השיר המיוחד? למי נכתבו המחמאות יוצאות הדופן? מי הוא הבעל שיושב בשערי העיר? אני את הבנים המהללים את אימם?

חז"ל הבינו שכל פסוק הפרק מתאר דמות נשית תנכי"ת אחרת שמקבלת אפיון ברוח הקודש של שלמה המלך.

השנה נלמד את המזמור מנקודת מבט זו ונקיף דמויות נשיות הנרמזות פרטיות מיוחדות זה, ומתוך הלימוד נמצא את הנתיב האישי שלנו ללכת לאורן.