התנ"ך לדורנו- ספר שופטים

נושא השיעור: תנ"ך

מרצה: הרב ברוך הרניק 

לאחר כיבוש הארץ ומות יהושע, עם ישראל נותר ללא מנהיג. "בימים ההם אין מלך בישראל'. אתגרים רבים נצבו בפני העם המתיישב בארצו: חסרון ההנהגה, השכנות עם גויי הארץ, הניסיון לחיות חיי קודש יחד עם חיי מעשה.

התמודדות העם עם מורכבויות אלו מתבררות בספר שופטים. בשיעורינו נלמד בעיון את ספר שופטים, תוך התבוננות בדברי חז"ל, ומתוך רצון להקרין על דורנו אנו.