זרעוני אמונה

שיעור בנושא: אמונה

מרצה: הרב אופיר

לימוד חי ומעמיק בסוגיות האמונה שמסעירות את הלבבות בדורותינו - דורות הגאולה והתחיה.

ערב מלחמת העולם הראשונה, הפציע ביפו אורו של קובץ ספרותי מיוחד במינו. קובץ "התרבות הישראלית" שעסק בענייני התרבות המתחדשת באותם ימים וביחס התורה והאמונה אליה. בשיאו של הקובץ פורסם מאמרו הגדול של הראי"ה קוק זצ"ל - "זרעונים" - המורכב משמונה מאמרים שפורסים לפנינו את עיקרי משנתו של הראי"ה בנושא זה. לימים הוכנסו מאמרים אלו לספרו הגדול "אורות" על ידי בנו הרצי"ה זצ"ל. בשיעורינו נלמד את עיקרי המאמרים הללו וננסה לגעת ביסודות האמונה הצומחים ועולים מתוכם ונוגעים בחיינו ביתר שאת גם כיום.