מפגש עם פרשיות חיינו

נושא השיעור - פרשת השבוע

המרצה: הרב יצחק אמיתי 

מה פרשת השבוע תלמדני בעבודת ה'?

בשיעורינו נתבונן בספרי חסידות ונראה מה פרשת השבוע אומרת לי היום.