פרשת השבוע במבט אמוני

 

נושא השיעור: עומקים ומסרים של אמונה בפרשיות השבוע לאור החסידות, המהר"ל והרב קוק.

המרצה: הרב אופיר פריד

"דבר ה 'מתגלה אלינו בתורתו" (הרצי"ה קוק). מתוך פרשת השבוע הקב"ה מדבר עמנו בכל פעם, ומידי שבת בשבתו.

בשיעורים נעמיק ביסודות אמונה המתבארים הפרשותנו ונבחן איך הם נוגעים לחיי היום-יום הסוערים במדינתנו ובחיינו האישיים. נלך דורכם של בעלי החסידות, המהר"ל והרב קוק זצ"ל ובאמצעותם נראה איך הפרשה מדברת אלינו. 

שיעורים יחולקו דפי מקורות שהם לא יכולים ללמוד יחד עם בני משפחה סביב שולחן השבת.