תוכנית אלול

ימי הכנה לימים נוראים

ימי אלול, ימי הרחמים והסליחות, ימים בהם המלך בשדה, בתקופה זו יש שאיפה גדולה להתקדמות לתשובה. בימים אלו יש חשיבות רבה לשמוע הרצאות מרוממות מפי מרצים היודעים לפרוט על נמי הלב, ולהכין את לבנו לימים הגדולים העומדים בפתחנו.

במרכז 'כיסופים' אנו מקיימות בחודש אלול תוכנית עשירה ומגוונת בהשתתפות מרצי המדרשה, מרצים אורחים ובנוסף סיפורים אישיים. כל זאת כדי שנגיע לראש השנה וליום הכיפורים מוכנות.

גם אורחות שבמהלך השנה אינן יכולות לפנות את היום ולהגיע ללימודים, מוזמנות להשתתף בתוכנית אלול ולהגיע לראש השנה מוכנות ושמחות.